Orientačný výpočet ceny projektu na mieru
(Architektonická štúdia + Projekt pre stavebné povolenie)

Architektonická štúdia a projekt pre stavebné povoleniePivničné priestory


Podlažnosť


Projekty napojenia na inžinierske siete


Projekt odvedenia splaškových vôd


Projekt napojenia objektu na pitnú vodu


Projekt napojenia objektu na elektro


Projekt napojenia na plynovod


Rozloha pozemku pre stavbu


Typ pozemkuVšeobecne:


Cena spolu: 0 € s DPH